logo
logologo

Контакти

България

СЕМО ООД
София 1517,
жк. Левски В, бул. Ботевградско шосе №247, комплекс Транскапитал

Офис: Сграда 2, ет. 5, офис № 2506
Склад: Сграда 5, склад № 511

Търговски отдел
tel: +359 2 / 93 10 209
fax: +359 2 / 94 24 762
e-mail: trade@semo.bg

Инженерен отдел
tel.: +359 2 / 93 10 177
e-mail: engineering@semo.bg

Loading map
Северна Македония

Aleksandar STAVREV
International Sales Manager | GM
SEMO ltd.
Botevgradsko shosse 247, 1000 Sofia, Bulgaria
m: +359 888 138 063 | +381 691 151 263
e: a.stavrev@semo.bg

Loading map
Сърбия

SEMO DOO
Nis
Ul.Nikodija Stojanovica Tatka bb
Tel/Fax:+381 018/ 581-889

Aleksandar Obradovic
+381 631151260

Marko Ilic
+381 631151265

office@semo.rs
trade@semo.rs

Loading map
Търговски отдел
Име: Ирена Лилова
Длъжност: Обработка на заявки
Мобилен: +359889288054
Телефон: 029310209

Име: Даниела Петрова
Длъжност: Обработка на заявки
Мобилен: +359877890193
Телефон: 029310209
Търговски представители
Име: Красимира Мавродиева
Длъжност: Търговец - Югоизток
Мобилен: +359885250134

Име: Мартин Буровски
Длъжност: Търговец - Североизток
Мобилен: +359887199047

Име: Ивайло Григоров
Длъжност: Търговец - Югозапад
Мобилен: +359885241277

Име: Мартин Буровски
Длъжност: Търговец - Северозапад
Мобилен: +359887199047

Име: Тодор Николов
Длъжност: Търговец - гр.София
Мобилен: +359882334227
Ръководители
Име: Александър Ставрев
Длъжност: Търговски директор
Мобилен: +359888138063
Инженерен отдел
Име: инж. Нели Стайкова
Длъжност: Ръководител инженерен отдел
Мобилен: +359884894338
Ръководство
Име: Евгени Бенински
Длъжност: Управител
Мобилен: 0889288021

Име: инж. Андон Димитров
Длъжност: Управител
logo
Контакти

Copyright © 2023 Семо ООД. Всички права запазени.