logo
logologo

Асемблиране на електрически табла

Асемблиране на електрически табла

Фирма Семо предлага на своите клиенти възможността да поръчат изработването на електрически табла.

За бързото и качествено изпъление на таблата се грижи екип от млади инженери, работещ в модерна производствена база. Нашите инженери не просто изработват таблата, а съблюдават дали схемата е правилна. По този начин, когато открием некоректна схема съдействаме на клиента, за да може тя да се коригира и ние да издадем надеждно работещ продукт.

При необходимост нашият екип може да изработи схемите на вашето табло, ако вие не разполагата с такива. Нашият екип разполага с опитни специалисти, за да можем да изработим всички схеми на едно табло, без значение дали то е разпределително или управлява сложни автоматизирани процеси.


Главни разпределителни табла - ГРТ


Приложение: ГРТ или Главно разпределително табло е силово електрическо табло, монтирано в началото на захранватено на сграда или производствен цикъл. В тези табла обикновенно се помества силова апаратура, която има високи стойностти на тока. В голяма част от случайте връзките в тези табла се изпъляват със шинна система.

Комплектна кондензаторна уредба - ККУ


Приложение: ККУ или Комплектна компенсаторна уредба е електрическо табло предназначено за компенсация на реактивната енергия. Чрез използването на ККУ потребителите подобряват фактора на мощността (cos fi) и намаляват своите разходи за електроенергия, като не заплащат санкции.

Табла за автоматизация


Приложение: Таблата за автоматизация са широко разспространени в индустрията, като те се използват при управлението всички процеси. Тези табла обикновенно съдържат в себе си контролери, инвертори, мрежови анализатори, релета и всякаква друга електро апаратура за управление. ​

Табла за енергиен анализ


Приложение: Табла с едноканални и многоканални мрежови анализатори (електромери), позволяващи отчитане и анализ на използваната електроенергия. Таблата са изключително подходящи за дистанционно отчитане на консумацията или създаване на товарови графици в предприятията.

Разпределителни табла


Приложение: Силови електрически табла, които се използват във всички електропреносни системи. Тези табла намират приложение, като крайна или междинна разпределителна точка в електропреносната система.

Апартаментни и пластмасови разпределителни табла


Приложение: Тези табла са предназначени основно за апартаменти, офис помещения и други. Обикновенно при тези табла достъп до палците на апаратурата има и некфалифициран персонал. Таблата са предназначени за използване с модулна апаратура.

За съдейсвтие, допълнителна информация или консултация, моля свържете се с наш търговец или инженер.

logo
Контакти

Copyright © 2023 Семо ООД. Всички права запазени.