logo
logologo

EMOTRON

EMOTRON

Емотрон е шведска компания, която произвежда висококачествени Честотни регулатори и Софтстартери.

От юни 2011 г. CG Drives & Automation (преди Emotron) е част от CG Power and Industrial Solutions Limited (CG). CG Power and Industrial Solution Limited (CG) утвърден световен бранд в използването и производството на електрическа енергия.

CG Drives & Automation или Emotron, предлага висококачествено оборудване за управление на асинхронни двигатели. С използването на предлаганите от тях честотни регулатори или софтстартери се постига качествено управление на съоръженията и оптимизация на разходите.

Предлаганите продукти са разделени на:

1.Честотни регулатори

Честотният регулатор е силово електронно или електромеханично устройство, което преобразува променлив ток с една честота в променлив ток с друга честота. Основният компонент обикновено е инвертор, като най-често се използва за управление на някакъв процес в синхронни или асинхронни машини.

Предлаганите от Emotron честотни регулатори са разделени в няколко отделни серии, за да може да удовлетворят всеки клиент.

  • Серия FDU - Честотни регулатори за управление на помпи, вентилатори и други. До 3000kW.

  • Серия VFX - Честотни регулатори за управление на тежки процеси, като Кранове, Шнекове, Трошачи и други. До 3000kW

  • Серия VS10/VS30 - Бюджетна серия честотни регулатори, предназначение за управление на леки процеси, като Лентови транспортьори, вентилатори и др. До 7,5kW.

2.Софтстартери

Софтстартера е електронно устройство предназначено за плавно пускане на асинхронни двигатели. При стартирането на двигател, чрез Софтстартер се намаляват пусковите натоварвания по електрическата мрежа и се намалява използваната енергия.

Предлаганите от Емотрон софтстартери от серия TSA са подходящи за двигатели с мощност от 7,5kW до 400kW.

КаталогКъм сайта